fbpx

Werkvoorbereider/tekenaar interieurbouw – Hengelo

Introductie

Voor een no-nonsense familiebedrijf in omgeving Hengelo zijn wij op zoek naar werkvoorbereider/tekenaar in de interieurbouw. Naast het profiel zoals hieronder omschreven is het belangrijk dat een kandidaat zichzelf herkend in de volgende omschrijving:

  • Je hebt aantoonbare ervaring met Autocad en daarnaast heb je aantoonbare ervaring als werkvoorbereider binnen de interieurbouw branche
  • Je bent als kandidaat toe aan een vervolgstap je carrière en je vind het een uitdaging om werkzaam te zijn binnen een platte, ondernemende organisatie dat zich onderscheidt door haar familiaire uitstraling en sfeer.
  • Bij voorkeur ben je in het (recente verleden) werkzaam geweest als meubelmaker of heb je in ieder geval interesse in de uitvoerende werkzaamheden van een meubelmaker
  • Tenslotte ben je bij voorkeur in het bezit van minimaal een MBO diploma vanaf niveau 3/4

Organisatie

Onze opdrachtgever is een familiebedrijf dat zich kenmerkt door haar korte lijnen, professionele uitstraling en zich kenmerkt door hoge eisen te stellen aan haar producten en werkmethodes.

Functie

Functie omschrijving

Een tekenaar/werkvoorbereider bij onze opdrachtgever:

• werkt meubel-en interieurontwerpen uit in fabricage- en montagetekeningen;

• verzorgt, indien dit hem gevraagd is, het inmeten van de projecten;

• stelt, in overleg met de bedrijfsleiding, aan de hand van fabricagetekeningen materiaal-, stuks-, en bewerkingslijsten op en overige voor de productie relevante informatie;

• bestelt, in overleg met de bedrijfsleiding, benodigde materialen.Takenpakket


Het takenpakket van een tekenaar/werkvoorbereider bij onze opdrachtgever bestaat uit het:

• uitwerken van meubel-en interieurontwerpen in fabricage- en montagetekeningen;

• inmeten van projecten (indien dit hem gevraagd is);

• contact onderhouden met alle bij het project betrokken personen (intern en extern);

• (in overleg met de bedrijfsleiding) bestellen van benodigde materialen;

• schoonhouden van de eigen werkplek;

• verrichten van overige voorkomende (incidentele) werkzaamheden.
Functie eisen

Functie-analyse

Voor de functie tekenaar/werkvoorbereider wordt kennis en ervaring verwacht van de tekenprogramma’s Autocad. Daarnaast dient een tekenaar/ werkvoorbereider te kunnen werken met zaag optimalisatieprogramma’s voor CNC-machines. Verder wordt verwacht dat een tekenaar/werkvoorbereider goed kan omgaan met de meest voorkomende programma’s (zoals Microsoft Excel en Microsoft Word).

Tot slot wordt een ruime (praktijk)ervaring vereist als meubelmaker (minimaal 5 jaar) en een goed technisch inzicht en theoretische kennis.

Een tekenaar/werkvoorbereider durft eigen initiatief te tonen en is bereidt om (vervolg) cursussen en opleidingen te volgen in het kader van zijn functie.


• Ingewikkeldheid van de functie

Het werk van een tekenaar/werkvoorbereider is niet gestandaardiseerd en vergt een ruimtelijk en technisch inzicht en een goede theoretische kennis. Daarnaast wordt van een tekenaar/werkvoorbereider verwacht dat hij zich flexibel opstelt, aangezien de werkvoorbereiding te allen tijde dient ‘voor te lopen’ op het productie proces.

Er wordt van de tekenaar/werkvoorbereider verwacht dat de werkzaamheden zelfstandig en zeer nauwkeurig worden uitgevoerd. In voorkomende gevallen kan worden teruggevallen op voorman werkvoorbereiding.

Een tekenaar/werkvoorbereider dient zich mondeling en schriftelijk goed in het Nederlands te kunnen uitdrukken.

• Contactuele eigenschappen

Van een tekenaar/werkvoorbereider worden goede sociale vaardigheden gevraagd ten aanzien van het samenwerken met zijn collega’s. Daarnaast is het van essentieel belang dat opdrachtgevers en andere personen waarmee hij in het kader van zijn functie contact heeft vriendelijk en passend te woord gestaan worden.

Verder wordt een tekenaar/werkvoorbereider geacht zich, zowel op kantoor als op locatie, representatief te kleden.


• Arbeidsomstandigheden

Een tekenaar/werkvoorbereider bij onze opdrachtgever werkt normaliter op kantoor. Hieraan zijn in de regel geen waarneembare en hoorbare werk verzwarende omstandigheden verbonden zoals hitte, stank, vuil werk, lawaai en weers-omstandigheden.


• Aard en omvang van het toezicht

Een tekenaar/werkvoorbereider wordt geacht zeer zelfstandig te werken. Op zijn werk wordt controle uitgeoefend door de voorman werkvoorbereiding.

Aanbod

Wij kunnen u namens onze opdrachtgever de volgende voorwaarden bieden:

  • Mogelijkheid tot een directe aanstelling bij onze opdrachtgever of een jaarcontract via Effect Personeelsdiensten
  • Beloning conform de CAO voor de meubel industrie
  • Mogelijkheden tot het volgen van (vakgerichte) cursussen en of opleidingen

Inlichtingen

Voor inlichtingen of meer informatie over deze vacature kunt u terecht bij Rick Scholten. Rick is te bereiken op telefoonnummer 0541-769006 of per mail; r.scholten@effectwerkt.nl

Sollicitatie

Heeft u interesse in deze functie dan kunt u solliciteren op de volgende manieren:

Bij voorkeur vragen wij u een persoonlijke motivatie met daarbij uw CV te sturen naar r.scholten@effectwerkt.nl.

Bellen kan ook; Rick is te bereiken tijdens kantoortijden op 0541-769006. Na kantoortijden is Rick te bereiken op 06-57190994